УГОДА КОРИСТУВАЧА

Підтвердження Клієнта на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів і / або послуг через Інтернет магазин (Далі - Договір)

Продавець: ТОВ «СВП Плюс», 04074, Україна, м Київ, вул. Автозаводська, 18, код ЄДРПОУ - 37244754.

Клієнт - фізична особа, яка бажає придбати у Продавця товар або послугу шляхом здійснення електронної угоди через Інтернет магазин. Клієнт зобов'язаний надати Продавцю інформацію про себе, необхідну для здійснення електронних угод, шляхом ідентифікації за допомогою зазначення своєї e-mail адреси, зазначення контактного номеру телефону, шляхом реєстрації Клієнта на сайті www.shop.vodafone.ua.

Інтернет магазин - засіб для представлення або реалізації товару або послуги Продавцем шляхом здійснення електронної угоди;

Електронний договір - угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків і оформлена в електронній формі;

Акцепт - вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом Публічного пропозиції Продавця (Пропоновані можливості) на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів і / або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких вказана на сайті www.shop.vodafone.ua.

Оферта - пропозиція Продавця Клієнту укласти електронної договору купівлі-продажу товарів і / або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких вказана на сайті www.shop.vodafone.ua з урахуванням викладених у даній угоді умов. Оферта вважається прийнятою після її Акцепту.

Комерційне електронне повідомлення - електронне повідомлення в будь-якій формі, метою якого є пряме або опосередковане просування товарів або послуг або ділової репутації особи, яка провадить господарську або незалежну професійну діяльність.

Порядок укладення електронного договору купівлі-продажу товарів і / або послуг через Інтернет магазин:

Продавець, шляхом розміщення інформації в Інтернет магазині пропонує Клієнту укласти електронний договір купівлі-продажу товарів і / або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких вказана на сайті www.shop.vodafone.ua (Оферта). Клієнт вибравши товар, що  його цікавить і / або послугу, шляхом ідентифікації себе в інформаційній системі, здійснює дію, що свідчить про прийняття оферти Продавця на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів і / або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких вказана на сайті www.shop.vodafone.ua і дає відповідне підтвердження шляхом заповнення всіх граф (формулярів), необхідних для оформлення замовлення і подальшого укладення електронного договору (Акцепт).

Продавець, після отримання від Клієнта Акцепту, відправляє на вказаний клієнтом e-mail адресу, підтвердження на виконання умов оферти, і вказує посилання на електронний договір, в якому позначені всі істотні умови, а також можливість внесення змін до Договору.

Продавець, уклавши з клієнтом електронний Договір, бере на себе зобов'язання поставити Клієнту товар і / або послугу в кількості, якості, в термін вказаний в Договорі, а також вказане місце в Договорі.

При передачі товару та / або послуги Продавець зобов'язаний забезпечити Клієнту можливість перевірити товар, а Клієнт зобов'язується перевірити відповідність товару - товару, зазначеному в Договорі, за кількістю, якістю та технічними характеристиками.

Клієнт зобов'язується перевірити комплектацію, зовнішній вигляд і належну роботу товару під час його отримання.

Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Клієнта в момент передачі йому товару. Клієнт самостійно несе відповідальність за зовнішній вигляд і комплектацію товару після його отримання від Продавця.

Клієнт зобов'язується ознайомитися із супровідною документацією на товар до моменту його використання за призначенням.

Гарантійний термін (термін, протягом якого Виробник або Продавець гарантує якість товару, за умови дотримання Клієнтом правил користування зазначених в супровідній документації на товар) і умови виконання Сторонами гарантійних зобов'язань на замовлений товар вказується в гарантійному талоні, що додається до кожної одиниці товару.

Клієнт має право протягом 14 днів з моменту передачі йому товару, обміняти товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Клієнт має право відмовитися від електронного Договору і достроково розірвати електронний Договір, а також вимагати повернення грошових коштів за придбаний Клієнтом товар, на протязі 14 днів з моменту укладення даного Договору, при дотриманні умов пункту зазначеного вище. Також Клієнт має право і розірвати даний електронний Договір на умовах визначених Законом України «Про захист прав споживачів» та іншим чинним Законодавством України.

Претензії по якості, безпеці, гарантійному ремонту та обміну переданих товарів задовольняються Виробником товару або Продавцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Продавець повинен передати підтвердження здійснення електронної угоди в формі електронного документа, квитанції, товарного або касового чека, квитка, талона чи іншого документа в момент вчинення правочину або в момент виконання Продавцем обов'язку передати товар Клієнту.

Підтвердження на обробку персональних даних

Даним Клієнт дає свою добровільну і однозначну згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «СВП Плюс», код ЄДРПОУ 37244754, зареєстрованому за адресою 04074, Україна, м Київ, вул. Автозаводська, 18 на обробку будь-якими, законодавчо дозволеними способами своїх персональних даних (включаючи їх збір, обробку, зберігання і використання), у тому числі на включення персональних даних в бази ТОВ «СВП Плюс».

Клієнт погоджується з обробкою своїх персональних даних ТОВ «СВП Плюс» з метою систематизації, включення їх в бази даних, передачі Клієнту інформації маркетингового, рекламного чи іншого характеру, який не суперечить видам діяльності ТОВ «СВП Плюс» і законодавству України.

Даним Клієнт підтверджує, що ознайомлений з правами суб'єкта персональних даних, викладених у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також звільняє ТОВ «СВП Плюс» від зобов'язання направляти на адресу Клієнта письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Клієнт доручає ТОВ «СВП Плюс» знищити свої персональні даний у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Також Клієнт підтверджує, що в не має претензій до ТОВ «СВП Плюс» по використанню персональних даних з метою, викладеною вище.